Pocení slovník pojmů

Antiperspirant

Antiperspirantem označujeme přípravek určený k regulaci pocení. Antiperspirant funguje v místě aplikace, kde zabraňuje pocení. Antiperspirant nebrání pocení zcela, ale dle své intenzity jej omezuje. Naproti tomu deodorant je přípravek, který obvykle zabraňuje rozkladu potu bakteriemi a chrání tedy primárně před zápachem. Samotnou regulaci pocení však neřeší nebo jen z malé části.

Axilární hyperhidróza

Axilární hyperhidróza je odborné označení pro nadměrné pocení v podpaží. Axilární potní žlázy se vyznačují tím, že jejich činností není termoregulace našeho těla, jak je tomu u většiny jiných potních žláz. Axilární potní žlázy patří mezi apokrinní žlázy, vylučovaný sekret je mj. bohatý na bílkoviny. Rozklad tohoto potu je pak signifikantní pro vznik zápachu v podpaží. Je to jeden z hlavních důvodů, proč zpocené podpaží je cítit více, než je tomu u většiny ostatních tělních partií.

Bromhidróza

Bromhidróza je označení pro zápach potu. Typicky se projevuje u apokrinních žláz v podpaží, okolo genitálií a řitního otvoru. Pot a další sekrety těchto žláz rozkládají bakterie žijící na povrchu lidské pokožky a vzniká zápach – bromhihdróza.

Driclor

Driclor je antiperspirant určený proti nadměrnému pocení. Jedná se o univerzální přípravek na bázi hlinitých solí. Driclor obsahuje 20% hexahydrátu chloridu hlinitého,
ethanol a čištěnou vodu.
Přestože se mylně uvádí, že jde o nejsilnější antiperspirant, vysoký obsah hlinitých solí umožňuje poměrně spolehlivě zastavit pocení v místě aplikace. Možným vedlejším účinkem je podráždění v místech aplikace. Driclor se vyrábí v jediné variantě složení a nezohledňuje specifika typů pocení a jednotlivých potních žláz.

Fokální hyperhidróza

Fokální hyperhidróza je pojmenováním stavu, kdy se nadměrné pocení omezuje pouze na určitou část těla. Přestože je fokální hyperhidróza zpravidla lépe řešitelná než generalizovaná (pozn. nadměrné pocení postihující celé tělo), může mít stejně zdrcující dopad na psychickou pohodu a sociální kontakty postižené osoby. Nejčastěji fokální hyperhidróza postihuje podpaží, chodidla, dlaně, hlavu či obličej a záda. Speciálně případy, kdy je postižena nadměrným pocením hlava a obličej, jsou lidsky nejsložitější a nejvíce ohrožující vnitřní pohodu. Odborníci nicméně považují tento druh hyperhidrózy za ten méně nebezpečný. Narozdíl od nadměrného pocení celého těla fokální hyperhidróza obvykle nesouvisí se zdravotním problémem.

Hlinité soli

Soli hliníku jsou nejčastěji používanou aktivní složkou pro omezení pocení. U nadměrného pocení se jedná o nejúčinnější řešení. Nevýhodou hlinitých solí je jejich působení na pokožku, ve vysokých koncentracích mohou tyto soli způsobovat pocity svědění či pálení. Z toho důvodu doporučujeme zajímat se o kompletní složení antiperspirantů, jejich sílu a obsah látek pečujících o zdraví a optimální kondici pokožky.

Hyperhidróza

Hyperhidróza je medicínský termín pro nadměrné pocení. Jedná se o situaci, kdy naše tělo vylučuje násobně více potu, než kolik je běžně potřeba k udržování termoregulace. Pocení je úzce provázáno s naší nervovou a hormonální soustavou. Více informací u pojmu Nadměrné pocení.

Iontoforéza

Iontoforéza je metodou boje proti nadměrnému pocení. Jedná se o terapeutické působení na organismus prostřednictvím dávek elektrického proudu o malé intenzitě. Zatímco dříve byly přístroje pro iontoforézu dostupné pouze v nemocnicích, dnes jsou již standardní součástí komerčního prodeje. Nevýhodou iontoforézy je to, že se jedná o drahou metodu. S ohledem na individuální charakter pocení není tato metoda vždy úspěšná, speciálně u některých typů a intenzit pocení.

Nadměrné pocení

Nadměrné pocení je stav, kdy se naše tělo, nebo některá jeho část, potí více než je obvyklé. Zcela typickým příkladem nadměrného pocení je pocení, které nemá termoregulační význam a neslouží tedy k ochlazování těla. Příkladem je pocení bez fyzické zátěže, pocení bez zjevné příčiny, pocení při chladném počasí, pocení ze stresu apod. Nadměrné pocení je klasifikováno jako klinický stav, protože se jedná o symptom ukazující na nějakou nerovnováhu v našem organismu. Zatímco nadměrného pocení celého těla obvykle signalizuje nějaké hlubší zdravotní problémy, u pocení lokalizovaného jen na určitou část těla jde často o nějaký jiný, než zdravotní problém (stres, hormonální změny, životospráva, obezita, nervové vypětí, strach, vedlejší efekt léků, braní antidepresiv apod.). Po příčině nadměrného pocení bychom měli pátrat vždy, pokud máme pochybnosti o svém zdravotním stavu.

Noční pocení

Noční pocení je stav, kdy naše tělo produkuje nadměrné množství potu během spánku. Noční pocení může odrážet naši psychickou pohodu, hormonální aktivitu, ale také zdravotní stav. Podobně jako u pocení přes den je třeba vypozorovat, jakých částí těla se noční pocení týká. Obvykle nám toto poznání pomůže identifikovat problémové oblasti. V případě nočního pocení je rozhodně dobré vyloučit nemoc. Jako základ se doporučuje nechat si vyšetřit krev, kde lze poměrně snadno zjistit, zda je v našem těle něco v nepořádku. Za nočním pocením nejčastěji bývá stres a životní styl. Nelze se tolik divit, že v posledním desetiletí neustále přibývá lidí trpících na noční pocení. Emoční rovnováha bývá čím dál častěji narušována tlakem v zaměstnáních, rostoucím důrazem na úspěch, kariéru, sebeprezentaci a také neustále rostoucími nároky na vzhled a partnerská očekávání.

Palmární hyperhidróza

Palmární hyperhidróza je termín označující nadměrné pocení dlaní. Nadměrné pocení dlaní je jedním z nejčastějších typů emočního pocení, tedy pocení způsobeného emocemi (stres, strach, napětí). Palmární hyperhidróza tak bývá velmi častý problém u osobních schůzek v práci, ale také v osobních životě. Palmární hyperhidróza se však neobjevuje pouze v dospělosti, velmi častou postiženou skupinou jsou děti v období puberty. Zde vyvolávají nadměrné pocení dlaní rozsáhlé hormonální změny v organismu.

Plantární hyperhidróza

Plantární hyperhidróza je odborné pojmenování nadměrného pocení nohou, zejména chodidel. Plantární hyperhidróza je velmi často spojena se zápachem, neboť potní žlázy na ploskách nohou dokáží vyloučit velké množství potu. Zároveň na nohou máme velké množství bakterií, které tento pot rozkládají a způsobují tolik nepříjemný zápach nohou. Podobně jako u dlaní také u chodidel je velmi časté nadměrné pocení v obdobích větších hormonálních změn jako puberta, menopauza či těhotenství. Za rozvoj hyperhidrózy v posledním desetiletí může také nevhodná obuv využívající velké množství syntetických materiálů.

Pocení

Pocení (neboli hidróza) je základní a přirozenou vlastností lidského těla. Jedná se o proces, kdy naše tělo vylučuje pot za účelem ochlazení organismu. Pocení lze tedy označit za jakýsi obranný mechanismus, která chrání naše tělo před přehříváním. Pocení je běžné v situacích, kdy čelíme teplejšímu počasí, přecházíme do místnosti s vyšší teplotou, kdy vyvíjíme aktivní činnost nebo zkonzumujeme teplé jídlo či nápoje. Stejně tak mohou spouštět pocení některé potraviny či alkohol. Omezení pocení neznamená, že organismus přestane provádět tuto svou termoregulační funkci, proto používání deodorantů a antiperspirantů není pro naši termoregulaci nebezpečné.

SweatStop

SweatStop je značka německých antiperspirantů určených na nadměrné pocení. SweatStop obsahuje několik řad antiperspirantů rozdělených podle partie těla a intenzity. Antiperspiranty SweatStop disponují vysokou účinností, kterou kombinují s přívětivostí k pokožce. Díky těmto svým vlastnostem se SweatStop těší dlouholeté a trvalé oblibě u lidí trpících nadměrným pocením v západní Evropě a severní Americe.